कवितावली (पद्य)-लंका काण्ड  हिन्दी देवनागरी में पढ़ें।

kavitavali (lnka kand)

lnka kand

  
lnka kand prarnbh

rakshason ki chinta

 
 bade bikaral bhalu- banar bisal bade,
‘tulasi’ bade pahar lai payodhi topihain.
 prabal prachnd baribnd bahudnd khndi .
mndi medini ko mndalik-nik lopihain..
lnkadahu dekhen n uchhahu rahyo kahun ko,
kahain sab sachiv pukari panv ropihain ..
banchihai n pachhain tipurarihoo murarihoo ke,
ko hai ran rariko jaun kosales kopihain.1.

trijata ka ashvasan

 
trijata kahati bar-bar tulasisvarison,
 ‘radhau ban ekahin samudr sataun soshihai.
 sakul snghari jatudhan -dhari jambukadi,
jogini-jamati kalikakalap toshihain..
 raju dai nevajihain bajai kai bibhishanai,
bajainge byom bajane bibudh prem poshihain..
kaun dasakndhu, kaun medhanadu bapuro,
ko kunbhakarnu kitu, jab ramu ran roshihain’..

(3)
binay -saneh son kahati siy trijatason ,
 pae kachhu samachar arajasuvanake.
 pae joo, bndhayo setu utare bhanukulaketu,
ae dekhi -dekhi doot daroon duvanake..
badan malin, balahin, din dekhi, mano,
 mitai ghatai tamichar-timir bhuvanake.
lokapati-kok-sok munde kapi-kokanad,
 dnd dvai rah hain raghu -adit-uvanake..

jhoolana

 
subhuju marichu kharoo trisiroo dooshanu bali,
dalat jehin doosaro saroo n sandhyo.

ani parabam bidhi bam tehi ramason ,
sami sngramu dasaknghu kandhyo..

samujhi tusasis-kapi-karm ghar-ghar ghairoo,
 bikal suni sakal pathodhi bandhyo.

basat gadh bnk, lnkes nayak achhat,
lnk nahin khat kou bhat randhyo.4.
(5)

‘bisvajayi’ bhrigunath-se binu hath bhe hani hath hajari.
batul matulaki n suni sikh ka ‘tulasi’ kapi lnk n jari.

 ajahoon tau bhalo raghunath milen, phiri boojhihai, ko gaj , kaun gajari.
kirti bado, karatooti bado, jan-bat bado, so badoee bajari.5.

samudrocharan

  
jab pahan bhe banabahan-se, utare banara, ‘jay ram’ radhai.
 ‘tulasi’ lien sail-sila sab sohat, sagaroo jyon bal bari badhain..

 kari kopu karain raghubir ko ayasu, kautuk hi gadh koodi badhai.
chaturng chamoo palamen dali kai ran ravan-radh-suhad gadhai.6.

(7)
bipul bisal bikaral kapi-bhalu, mano
kalu bahu besh dharen, dhae kien karasha.
 
lie sila-sail, sal, tal au tamal tori,
topain toyanidhi, surako samaju harasha..

dare digakunjar kamathu kolu kalamale,
dore dharadhar dhari, dharadharoo dharasha.

‘tulasi’ tamaki chalai, radhaun ki sapath karain,
 ko karai atak kapikatak amarasha.7.
(8)
ae suku, saranu, bolae te kahan lage,
 pulak sarir sena karat phaham hin.

‘mahabali banar bisal bhalu kal-se,
karal hain , rahain kahan, samahinge kahan mahin’..

 hnsyo dasakndhu raghunathako pratap sini,
 ‘tulasi’ durave mukhu, sookhat saham hin.

ramake birodhen buro bidhi-hari -harahoo ko,
sabako bhalo hai raja ramake raham hin.8.

(9)
‘ayo! ayo! ayo soee banar bahori!’ bhayo,
soroo chahun or lnka aen jubarajaken.

 ek kadhain़ saunj, ek dhaunj karain, ‘kaha hvaihai,
poch bhaee’, mahasochu subhasamaj ken..

gajyo kapiraju raghunathaki sapath kari ,
moonde kan jatudhan mano gajen gajaken.
sahami sukhat batajataki surati kari,
lava jyon lukat, tulasi jhapeten bajaken.9.
(10)
tulasi bal raghubirajoo ken balisutu
vahi n ganat, bat kahat kareri -si.

‘bakasis eesajoo ki khis hot dekhiat,
 ris kahen lagati, kahat haun mai teri-si..

chadhi gadh-madh dridh, kotaken kngooren,
kopi, neku dhaka dehain dhelanaki dheri-si..

sunu dasamath! nath-sathake hamare mapi
hath lnka laihain tau rahegi hatheri-si.10.

(11)
dooshanu, biradhu, kharoo, trisira, kabndhu badhe,
talaoo bisal bedhe, kautuku hai kaliko.

ek hi bisish bas bhayo bir bankuro so,
tohoo hai bidit balu mahabali baliko..

‘tulasi’ kahat hit manato n neku snk,
mero kaha jaihai, phalu paihai too kuchaliko.

bir-kari -kesari kutharapani mani hari,
teri kaha chali, bid! tease ganai ghali ko..

(12)
toson kahaun dasaknghar re, raghunath birodhu n kijie baure.
bali bali, kharoo, dooshanu aur anek gire je-je bhitimen daure..

aisia hal bhee tohi dhaun, n tu lai milu siy chahai sukhu jaun re.
ramake rosh n rakhi sakain tulasi bidhi, shripati, snkaroo sau re.12.

(13)
toon rajanicharanath maha, raghunathake, sevakako janu haun haun.
balavan hai svanu galin apanin, tohin laj n galu bajavat sauhaun.

 bis bhuja, das sis haraun, n daraun , prabhu -ayasu -bhng ten jaun haun.
 khetamen kehari jyon gajaraj dalaun dal, baliko balaku tau haun.13.

(14)
kosalarajake kaj haun aju trikootu upari , lai baridhi boraun.
mahabhujadnd dvai andakatah chapetakin chot chatak dai phoraun.

ayas bhngaten jaun n daraun , sab miji sabhasad shronit ghoraun.
baliko balaku jaun, ‘tulasi’ dasahoo mukhake ranamen rad toraun.14.

(15)
ati kopason ropyo hai pau sabhan, sab lnk sasnkit, soroo macha .
tamake ghananad-se bir prachari kai, hari nisachar-sainu pacha..

n tarai pagu meroohu ten garoo bho, so mano mahi sng birnchi racha.
‘tulasi’ sab soor sarahat hain, jag men bal sali hai bali-bacha.15.

(16)
ropyo pau paij kai, bichari raghubir balu,
lage bhat samiti, n neku tasakatu hai.

tajyo dhiroo-dharanin, dharanidhar dhasakat,
dharadharoo dhir bharoo sahi n sakatu hai..

mahabali baliken dabat dalakati bhoomi,
‘tulasi’ uchhal sindhu, meroo masakatu hai.

kamal kathin pithi ghattha paryo mndarako,
ayo soee kam, pai karejo kasakatu hai.16.

ravan or mndodari

 
kanakagirisring chadhi dekhi markatakataku,
 badat mndodari param bhita.

sahasabhuj-mattagajaraj-ranakesari,
 parasudhar garbu jehi dekhi bita..

das tulasi samarasoor kosaladhani,
 khyal hin bali balasali jita.

re knt! trin gahi ‘saran shriramu’ kahi,
ajahoon ehi bhantil ai saunpu sita.17.

(18)
re nichu! marichu bichalai, hati tadaka,
bhnji sivachapu sukhu sabahi dinhon .

sahaj dasachari khal sahit khar-dooshanahin,
 paithai jamadham, tain tu n chinhyon..

main jo kahaun, knt! shunu mntu bhagavntaso,
 bimukh hvai bali phalu kaun linhyo.

bis bhuj, das sis khis ge tabahin jab,
eesake eesason bairoo kinhyo.18.

(19)
bali dali, kalhi jalajan pashan kiye,
knt! bhagavntu tain tu n chinhen.

bipul bikaral bhat bhalu -kapi kal-se,
 sng taroo tung girisring linhen.

aigo kosaladhisu tulasis jehin
chhatr mis mauli das duri kinhen.

ees basasis jani khis karoo,
 ees! sunu, ajahoon kulakusal baidehi dinhen.19.

(20)
sainake kapin ko ko ganai ,
arbudai mahabalabir hanuman jani.

bhoolihai das disa, sis puni dolihain,
kopi raghunathu jab ban tani.

balihoon garbu jiy mahin aiso kiyo
mari dahapat diyo jamaki ghanin.

kahati mndodari, sunahi ravan!
 mato begi lai dehi baidehi rani.20.

(21)
gahanu ujjari , puroo jari, sutu mari tav,
 kusal go kisu bar bairi jako.

doosaro dootu panu ropi kopeu sabhan,
 kharb kiyo sarbako , garbu thako..

dasu tulasi sabhay badat mayanndini,
mndamati knt, sunu mntu mhako.

 taulaun milu begi, nahi jaulaun ran rosh bhayo,
 dasarathi bir biroodait banko.21.

(22)

kananu ujari , achchhu mari, dhari dhoori kinhin,
 nagaroo prajaryo , so bilokyo balu kisako.

 tumhain bidyaman jatudhanamndali kapi,
kopi ropyo pau, so prabhau tulasiko..

 knt! shunu mntu kul-antu kien ant hani,
 hato kijai hiyaten bharoso bhuj bisako.

 taulaun milu begi jaulaun chapu n chadhayo ram,
 roshi banu kadhyo n dalaiya dasasisako.22.

(23)

pavanako pootu dekhyo dootu bir bankuro, jo
 bnk gadh lnk-so dhakan dhakeli dhahigo.

bali balasaliko so kalhi dapu dali kopi,
ropyo pau chapari, chamooko chau chahigo..

soee raghunathu kapi sath pathanathu bandhi,
 ayo ayo nath! bhage ten khiriri kheh khahigo.

‘tulasi’ garabu taji milibekea saju saji,
dehi siy, n tau piy! paimal jaigo.23.

(24)

udadhi apar utarat nahin lagi bar,
kesarikumaroo so adnd-kaiso dandigo.

batika ujari , achchhu , rachchhakani mari bhat,
bhari bhari raureke chaur-se kandigo..

 ‘tulasi’ tiharen bidyaman jubaraj aju,
kopi pau ropi, sab chhoochhe kai kai chhandigo.

kaheki n laj , piy ! ajahoon n aj baj,
 sahit samaj gadhu rand-kaiso bhandigo.24.
 
(25)
 
jake rosh-dusah-tridosh-dah duri kinhe,
 paiat n chhatri-khoj khojat khalakamen.

mahishamatiko nath sahasi sahas bahu,
samar-samarth nath! herie halakamen..

sahit samaj maharaj so jahajaraju
boodi gayo jake bal-baridhi -chhalakamen.

tootat pinakaken manak bam ramase, te,
nak binu bhe bhrigunayaku palakamen.25.

(26)
 
kinhin chhoni chhatri binu chhonip-chhapanihar,
 kathin kuthar pani bir-bani jani kai.

param kripal jo nripal lokapalan pai,
jab dhanuhaee hvaihai man anumani kai..

nakamen pinak mis bamata biloki ram,
 rokyo paralok lok bhari bhramu bhani kai.

nai das math mahi, jori bis hath,
 piy! milie pai nath! raghunath pahichani kai.27.

(27)

kahyo matu matul, bibhishanahoon bar-bar,
ancharoo pasar piy! payn lai-lai haun pari.

bidit bidehapur nath! bhrigunathagati,
samay sayani kinhi jaisi ai gaun pari.

bayas, biradh, khar, dooshan, kabndh, bali,
bair raghubiraken n poori kahooki pari..

knt bis loyan bilokie kumntaphalu,
khyal lnka laee kapi randaki-si jhopari.27.

(28)
 ram son samu kien nitu hai hitoo,
komal kaj n kijie tanthe.

apani soojhi kahaun , piy!
boojhibe jogu n thaharoo, nathe..

 nath! suni bhrigunathakatha,
bali bali ge chali batake santhe.

 bhai bibhishanu jai milyo,
 prabhu ai pare suni sayar kanthe.28.

(29)
        
palibeko kapi-bhalu-chamoo jam kal karalahuko pahari hai.
 lnk-se bnk maha gadh durgam dhahibe-dahibeko kahari hai..
titar-tom tamichar-sen samir ko soonu bado bahari hai.
nath! bhalo radhunath milen rajanichar-sen hien hahari hain.29.

rakshas banar sngram

 
  
roshyo ran ravanu , bolae bir banit,
 janat je riti sab snjug samajaki.

chali chaturng chamu, chapari hane nisan,
 sena sarahan jog ratichararajaki.

tulasi biloki kapi-bhalu kilakat,
lalakat lakhi jyon kngal patari sunajaki.

ramarookh nirakhi harashyo hiyn hanoomanu,
mano khelavar kholi sisataj bajaki..

(31)
  
saji kai sanah -gajagah suchhah dal,
mahabali dhae bir jatudhan dhirake..

 tulasi tamaki-taki bhire bhari juddh kruhddh,
senap sarahe nij nij bhat bhirake.

 roondanake jhund jhoomi-jhoomi jhukare-se nachain,
 samar sumar soor marain raghubirake.31.

(32)

tikhe turng kurng surngani saji chadhe chhnti chhail chhabile.
bhari guman jinhen manamen, kabahoon n bhe ranamen tan dhile. .

tulasi lakhi kai gaj keehari jyon jhapate, patake sab soor salilen.
bhoomi pare bhat bhoomi karahat, hanki hane hanuman hathile.32.


(33)

soor snjoil saji subaji, susal dharain bagamel chale hain.
 bhari bhuja bhari, bhari sarir, bali bijayi sab bhanti bhale hain ..

‘tulasi’ jinh dhaen dhukai dharani, dharanidhar dhaur dhakan hale hain.
te ran-tikkhal lakkhan lakhan dani jyon darid dabi dale hain.33.

(34)
gahi mndar bndar-bhalu chale,
so mano unaye ghan savanake.

 ‘tulasi’ ut jhund prachnd jhuke,
jhapatain bhat je suradavanake. .

 biroojhe biroodait je khet are,
 n tare hathi bairoo badhavanake.

ran mari machi upari- upara
bhalen bir raghuppati ravanake.34.

(35)
 
sar tomar selasamooh pnvarat, marat bir nisacharake.
 it ten taroo-tal-tamal chale, khar khnd prachnd mahidharake. .

‘tulasi’ kari keharinadu bhire bhat, khagga khage , khapuba kharake.
nakh-dntan son bhujadnd bihndat , mundason mund pare jharakai.35.

(36)

 rajanichar -mattagaynd-ghata bighatai mrigarajake saj larai.
jhapatai bhat koti mahin patakain , garajain raghubiraki saunh karain..

tulasi ut hank dasananu det, achet bhe bir, ko dhir dharain.
biroojho ran marootako biroodait , jo kalahu kalu so boojhi parai.36.

(37)

 je raghubir bir bisal, karal bilokat kal n khae.
te ran-ror kapisakisor bade barajor pare phag paye.

 loom lapeti, akas nihari kai, hanki hathi hanuman chalae.
 sookhi ge gat, chale nabh jat, pare bhramabat, n bhootal ae.37.

(38)

jo dasasisu mahidhar ees ko bis bhuja khuli khelaniharo.
lokap, diggaj, danav, dev sabai sahame suni sahasu bharo.

bir bado biroodait bali, ajahoon jag jagat jasu pnvaro.
so hanuman hanyo muthikan giri go giriraju jyon gajako maro.38.

(39)

durgam durg, paharaten bharen, prachnd bhare, prachnd maha bhujadnd bane hain.
 lakkhamen pakkhar, tikkhan tej, je soorasamajame gaj gane hain..

te biroodait bali ranabankure hanki hathi hanuman hane hain.
 namu lai ramu dekhavat bndhuko ghoomat ghayal ghayn ghane hain.39.


(40)

 hathin son hathi mare, ghoreson snghare ghore,
rathani son rath bidarani balavanaki..

chnchal chapet, chot charan chakot chahen,
 haharani phaujen bhaharani jatudhanaki..

bar-bar sevak-sarahana karat ramu,
‘tulasi’ sarahai riti saheb sujanaki.

lanbi loom lasat, lapeti patakat bhat,
dekhau dekhau , lakhan! hanumanaki.40.

(41)

jabaki dabore ek, baridhi men bore aik,
makan mahimen , ek gagan udat hain.

pakari pachhaare kar, charan ukhare ek,
 chiri-phari dare, ek miji mare lat hain..

 ‘tulasi’ lakhat , ramu , ravanu, bibudh , bidhi,
chakrapani, chndipati, chndika sihat hain..

bade-bade , banait bir balavan bade,
 jatudhan , joothap nipate batajat hain.41.


(42)

prabal prachnd baribnd bahudnd bir,
 dhae jatudhan, hanumanu liyo gheri kai.

 mahabalapunj knujarari jyon garaji , bhat,
jahan-tahan patake lngoor pheri-pheri kai.

mare lat, tore gat, bhage jat haha khat,
kahain, ‘tulasis! rakhi’ ramaki saun teri kai.

thahar-thahar pare, kahari-kahari uthain,
hahari -hahari haroo siddh hnse heri kai.42.

(43)

jaki banki birata sunat sahamat soor,
jaki anch abahoon lasat lnk lah-si.

soi hanuman balavan banko banit,
 johi jatudhan-sena chalyo let thah-si.

knpat aknpan, sukhay atikay kay,
 kunbhookaran ai rahyo pai ah-si.

dekhen gajaraj mrigaraju jyon garaji dhayo,
 bir raghubir ko samirasoonu sahasi.43.

jhoolana

 
matt-bhat-mukut, dasaknth-sahas-sij,
 sring-biddarani janu bajr-tanki.

dasan dhari dharani chikkarat diggaj, kamathu,
seshu snkuchit, snkit pinaki..

 chalat mahi-meroo, uchchhalat sayar sakal,
 bikal bidhi badhir disi-bidisi jhanki.

rajanichar-gharani ghar garbh-arbhak stravat,
sunat hanumanaki hank banki.44.

(45)

kaunaki hankapar chaunk chndisu, bidhi,
chndakar thakit phiri turag hanke.

kaunake tej balasim bhat bhim-se ,
bhimata nirakhi kar nayan dhanke..

das-tulasisake birood baranat bidush,
bir biroodait bar bairi dhanke.

nak naralok patal kou kahat kin,
kahan hanumanu-se bir banke.45.

(46)

 jatudhanavali-mattakunjaraghata,
nirakhi mrigaraju jyon giriten tootyo.

bikat chatakan chot , charan gahi, pataki mahi,
nighati ge subhat, satu sabako chhootyo..

‘das tulasi’ parat dharani dharakat ,jhukat,
 hat-si uthati jnbukani lootyo.

 dhir raghubirako bir ranabankuro,
hanki hanuman kuli kataku kootyo.46.

chhappai

 
ktahoon bitap -bhoodhar upari parasen barashat.
katahun bajison baji mardi, gajaraj karashat..

charanachot chatakan chakot ari-ur-sir bajjat.
bikat kataku biddarat biroo baridu jimi gajjat..

lngoor lapetat pataki bhat, ‘jayati ram, jay!’ uchcharat.
tulasis pavananndanu atal juddh kruddh kautuk karat.47.

(48)
ang-ang dalit lalit phoole kinsuk-se,
 hane bhat lakhan lakhan jatudhanake.

mari kai, pachhari kai, upari bhujadnd chnd,
 khndi-khndi dare te bidare hanumanake.

koodat kabndhake kadamb bnb -si karat,
dhavat dikhavat hain laghau raghaubanake.

tulasi mahesu, bidhi, lokapal , devagan,
dekhat bevan chadhe kautuk masanake.48.

(49)

lothin son lohooke prabah chale jahan-tahan,
manahun girinh geroo jharana jharat hain.

shronitasarit ghor kunjar-karare bhare,
koolaten samool baji-bitap parat hain..

subhat-sarir nir-chari bhari-bhari tahan,
soorani uchhahu, kroor kadar darat hain.

phekari-phekari pheroo phari-phari pet khat,
kak-knk balak kolahalu karat hain.49.


(50)

ojhariki jhori kandhe, antaniki selhi bandhe,
 moondake kamndal khapar kien kori kai.

jogini jhutnug jhund- jhund banin tapasin -si,
tir-tir baithin so samar-sari khori kai..

shronit son sani-sani gooda khat satua -se,
 pret ek kapat bahori ghori-ghori kai.

 ‘tulasi’ baital-bhoot sath lie bhootanathu,
 heri-heri hnsat hain hath-hath jori kai.50.

(51)

ram sarasan ten chale tir rahe n sarir, hadavari phootin.
ravan dhir n pir gani, lakhi lai kar khappar jogini jootin..

 shronit -chhit chhatani jate tulasi prabhu sohain maha chhabi chhootin.
mano marakkat sail bisalamen phaili chalin bar birabahootin.51.

lakshman moorchchha

 

  mani meghanadason prachari bhire bhari bhat,
apane apan purusharath n dhil ki..

ghayal lakhanalalu lakhi bilakhane ramu,
 bhee as sithil jagannivas-dilaki..

bhaee ko n mohu chhohu siyako n tulasis,
 kahain ‘main bibhishanaki kachhu n sabil ki’.

laj banh boleki, nevajeki snbhar-sar,
 sahebu n ramu-se balain silaki.52.


(53)

kanan basu! chhasananu so ripu,
ananashri sasi jiti liyo hai.

bali maha balasali dalyo,
kapi pali bibhishanu bhoopu kiyo hai..

tiy hari, ran bndhu paryo ,
pai bharyo saranagat soch hiyo hai.

 banh pagar udar kripalu
 kahan raghubiroo so biroo biyo hai.53.

(54)

  lilyo ukhari paharoo bisal,
chalyo tehi kal, bilnbu n layo.

maroot nndan maroot ko, manako,
 khagarajako begu lajayo.

tikhi tura ‘tulasi’ kahato ,
 pai hien upamako samau n ayo.

mano pratachchh parabbataki nabh,
lik lasi, kapi yon dhuki dhayo.54.
(55)

chalyo hanumanu, suni jatudhan kalanemi,
pathayo so muuni bhayo, phalu chhali kai.

sahasa ukharo hai paharoo bahu jojanako,
rakhavare mare bhare bhoori bhat dali kai..

begu, balu, sahas sarahat kripalu ramu,
bharataki kusal, achalu lyayo chali kai.

hath harinathake bikane raghunath janu ,
silasindhu tulasis bhalo manyo bhali kai.55.

yudv ka ant

 

bap diyo kananu, bho ananu subhananu so,
bairi bho dasananu so, tiyako haranu bho.

bali balasali dali , pali kapiraj ko,
 bibhishanu nevaji, set sagar-taranu bho..

 ghor rari heri tripurari-bidhi hare hien,
 ghayal lakhan bir banar baranu bho.

 aise sokamen tiloku kai bisok palahi men,
sabahin ko tulasiko sahebu saranu bho.56.
  
(57)

kumbhakarannu hanyo ran ram,dalyo dasakndharoo kndhar tore.
 pushanabns bibhooshan-pooshan-tej-pratap gare ari-ore.

dev nisan bajavat, gavat, sanvatu go manabhavat bho re.
nachat-banar-bhalu sabai ‘tulasi’ kahi ‘ha re! ळha bhain aho re’.57.
 
(58)

mare ran ratichar ravanu sakul dali,
anukool dev-muni phool barashatu hain.

 nag, nar, kinnar, birnchi, hari , haroo heri,
pulak sarir hien hetu harashatu hain.

 bam or janaki kripanidhanake birajain,
 dekhat bishadu mitai, modu karashatu hain.

 ayasu bho, lokani sidhare lokapal sabai,
‘tulasi’ nihal kai kai diye sarakhatu hain.58.
 
(lnka kand samapt)

inhen bhi dekhen: kavitavali -tulasidas


panne ki pragati avastha
adhar
prarambhik
madhyamik
poornata
shodh

tika tippani aur sndarbh

bahari kadiyan

snbndhit lekh

varnamala kramanusar lekh khoj

a   a    i    ee    u    oo    e    ai    o   au    an    k   kh    g    gh    n    ch    chh    j    jh    n    t    th    d   dh    n    t    th    d    dh    n    p    ph    b    bh    m    y    r    l    v    sh    sh    s    h    ksh    tr    gy    ri    ri    aau    shr   aah